top of page

BİR PSİKOTERAPİSTLE ÇALIŞMAYA KARAR VERİP SÜRECE BAŞLAMAK OLDUKÇA ZOR OLABİLİR

Merak etmeyin sizin ve ailenizin her zaman en uygun şartlar altında yanında olacağım.

Çocuk Boyama

Başlıca Hizmetlerimiz

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

DenverII Gelişimsel Tarama Testi

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

Çocuklar İçin Projektif
ve Objektif Testler

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireylerin kendilerini daha iyi keşfetmelerini, davranışlarını daha iyi anlamlandırabilmeyi ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları kişisel, toplumsal ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmayı hedefleyen, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir.

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk, ergen ve gençlere yapılan yatırım yetişkinlere göre çok daha verimlidir. Çocuk ve ergenlere erken ve zamanında müdahale etmekle onların yıllarca mutsuz kalmasını ve ruhsal kırılma noktalarının yıllarca yaşamlarında kötü izler bırakmasını önleyebiliriz. Pek çok çocuk ve ergen büyürken farklı durumlarla karşılaşırlar ve bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilirler.

MMPI Kişilik Testi

MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

Klinik amaçlı kullanıldığında birden fazla bozukluğu aynı anda değerlendirme olanağı verdiğinden “çok yönlü” olarak adlandırılmıştır

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun ilk dilidir ve aynı zamanda tek evrensel dildir. Oyunlar, duyguları ifade etme, kişilerarası ilişkileri keşfetme ve kendini gerçekleştirme araçlarıdır. Çocuklar oyunlarda günlük hayatlarını kontrol edilebilir bir şekilde yeniden kurarlar, oyunlarda günlük hayatta karşılaşamayacakları zorluklarla karşılaşırlar, oyunlarda aşılmaz zorlukların üstesinden gelirler.

CAS Zeka Testi

CAS 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. Bu araç sadece İstanbul Üniversitesi tarafından verilmekte, bu eğitimi alan Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikler tarafından uygulanmaktadır.CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir.

Aile Danışmanlığı

Aile terapisindeki amaç; aile bireylerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını, geniş aileyle olan ilişkilerini, inceleyerek ailenin bütünlüğünü sağlamak, dengeye ulaşmasına yardım etmek, çatışmaları olumlu bir şekilde çözümlemek ve stres durumları için baş etme becerilerini öğretmektir.

bottom of page